Frič auto s.r.o., Nudvojovice 1350 Turnov 739730000 736766357 481 313 675


Ekologická likvidace vozidel.

Zabýváme se ekologickou likvidací vozidel.Váš autovrak odtáhneme , zlikvidujeme a vystavíme protokol nutný k odhlášení vozidla z registru.

Naše služby:
Zajistíme ekologickou likvidaci všech značek a druhů vozidel.
Pokud je vozidlo nepojízdné, nevadí, odtáhneme zdarma.
Vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí
autovraku), které je nutné předložit při vyřazení vozidla z registru vozidel.
V případě zájmu zajistíme odhlášení z registru vozidel.

Postup likvidace:
1) S vozidlem přijedete na naši provozovnu a předáte k likvidaci. Pokud je vůz nepojízdný, tak si pro něj přijedeme.
2) Bezplatně vám vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci vozidel, které je nutné doložit při vyřazení vozidla z registru vozidel.
3) Vystavení potvrzení předchází kontrola údajů o vozidle (VIN karosérie a registrační značky RZ musí souhlasit s velkým technickým průkazem),
    tyto údajeodešleme na server Ministerstva životního prostředí (MAISOH - modul autovraky informačního systému)
4)Na základě námi vydaného potvrzení o ekologické likvidaci vám na odboru dopravy vyřadí vozidlo z registru.
5) Zrušení povinného ručení u pojišťovny, kde byl vůz pojištěn.

Potřebné dokumenty k ekologické likvidaci vozidel.
U nás potřebujete:
občanský průkaz
velký technický průkaz vozidla (VTP)
plná moc v případě nepřítomnosti vlastníka vozidla

Při jednání za firmu:
živnostenský list (fyzická osoba), výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)
velký technický průkaz vozidla (VTP)
plná moc majitele (jednatele) firmy v případně nepřítomnosti

Při odhlašování vozidla:
občanský průkaz (ŽL, výpis OR) nebo plnou moc v případě nepřítomnosti majitele vozidla
velký a malý technický průkaz
2 x RZ (registrační značky)
potvrzení o převzetí autovraku
formulář k vyřazení z registru vozidel
Odhlášení vozidla z registru vozidel je bezplatné.
Formulář k vyřazení vozidla z registru vozidel.: VZOR ke stažení(PDF)

V pojišťovně:
velký TP, kde je vyznačeno, že vozidlo je vyřazeno z registru vozidel a zelenou kartu.
Pokud nejste vlastníkem vozidla a předáváte autovrak k ekologické likvidaci, je třeba vyplnit plnou moc. Plná moc nemusí být úředně ověřená.
Plná moc: VZOR ke stažení(Wolrd)

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (viz zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, §37 odst. 1). Potřebné dokumenty ke stažení/tisk.